کولسیان

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
این نامه را پولس به کلیسای کولسیه نوشته شده است. این شهر در شرق افسس و در آسیای صغیر واقع شده است. این کلیسا توسط پولس بنا نشده بود، امّا در منطقه‌ای بود که پولس نسبت به آن احساس مسئولیّت می‌کرد. بنابراین او خادمینی را از افسس مرکز استان آسیایی روم به آنجا فرستاد. پولس متوجّه شده بود که معلّمینی با تعالیم غلط در کلیسای کولسیه وجود دارند. آنها تعلیم می‌دادند برای شناخت خدا و نجات کامل، باید ارواح و قدرتهای روحانی را پرستش کنند. همچنین این معلّمان می‌گفتند که باید قوانین مخصوص مانند ختنه و مقرّرات خوراکی‌ها و غیره را انجام دهند.
پولس، این نامه را می‌نویسد تا با استفاده از حقایق پیام مسیحی، به تعالیم غلط پاسخ دهد. مرکز اصلی این پاسخ، این است که عیسی مسیح قادر است نجات کامل عطا کند و سایر تعالیم و کارها، در واقع انسان را از مسیح دور می‌سازد. خدا جهان را به وسیلهٔ عیسی مسیح آفرید و به وسیلهٔ او جهان را به سوی خود باز می‌گرداند. مسیح به همهٔ مردم موعظه می‌شود تا به وسیلهٔ اتّحاد با او در جلال خدا سهیم شوند. سپس پولس معنی این تعلیم مهم را برای زندگی ایمانداران شرح می‌دهد.
قابل توجّه است که تیخیکاس به همراه اونیسیموس -‌برده‌ای که پولس به‌خاطر او نامه‌ای به فِلیمُون نوشت – این نامه را به کولسیه ‌برد.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۸
ماهیّت و کار مسیح ۹‏:۱‏-۱۹‏:۲
زندگی جدید در مسیح ۲۰‏:۲‏-۶‏:۴
خاتمه ۷‏:۴‏-۱۸

دیدگاهتان را بنویسید