مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹
مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹

۹↵ مرد جوان چگونه می‌تواند پاک زندگی کند؟ با اطاعت از احکام تو.