اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۶

image_pdfimage_print
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۶
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۶

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۶

۶↵ محبّت از ناراستی خوشحال نمی‌شود ولی از راستی شادمان می‌گردد.