اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۷

image_pdfimage_print
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۷
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۷

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۷

۷↵ محبّت در همه حال صبر می‌کند و در هرحال خوش‌باور و امیدوار است و هر باری را تحمّل می‌کند.