سوال یکی از خوانندگان: از آن جا که یهودیان مخالف سرسخت پیام انجیل هستند، آیا بایستی این قوم را طرد کرد؟

image_pdfimage_print
سوال یکی از خوانندگان: از آن جا که یهودیان مخالف سرسخت پیام انجیل هستند، آیا بایستی این قوم را طرد کرد؟
سوال یکی از خوانندگان: از آن جا که یهودیان مخالف سرسخت پیام انجیل هستند، آیا بایستی این قوم را طرد کرد؟

یک. در تمام کشورها، مخالفان مسیحیت وجود دارند. حتی در برخی از کشورها، کلیساها را آتش می زنند. انتشار کتاب مقدس را ممنوع می کنند و یا به آزار و اذیت مسیحیان، دستگیری و اعدام مبادرت می ورزند. مثلا بسیاری از ایرانیان به مسیح ایمان آوردند و در مقابل، کتاب ها، وب لاگ ها و وب سایت های ایرانی مخالف مسیحیت هم وجود دارند.

دوم. بسیاری از یهودیان در کشورهای غربی، مسیحی شده اند. تعداد کلیساهای یهودی کم نیست. به موازات آن، یهودیان مسیحی در اکثر کلیساها (از جمله کلیساهای ایرانی) حضور دارند. یهودیان مسیحی معمولا با غیرمسیحیان یهودی درباره اصول اعتقادات یهود و مسیحیت به بحث و مناظره می پردازند. آنان به بشارت انجیل از طریق وب سایت و نشر و ترجمه ادبیات مسیحی همت گمارده اند.

برای مثال، مترجم فارسی زبان کتاب “در جستجوی ماشیح” یهودی است. مخاطب اصلی این کتاب یهودیان هستند که هم چنان در انتظار مسیح موعود به سر می بردند.

سوم. اگر خدا خواهان نابودی یهودیان بود، این قوم امروز وجود خارجی نداشت. کتاب مقدس تعلیم می دهد که خداوند توسط قوم اسرائیل خودش را به جهانیان معرفی کرد. مسیحیت و دین یهود از طریق یهودیان به جهان عرضه شد. طبق گزارش اعمال رسولان، یهودیان زیادی به مسیح ایمان آوردند. مخالفان اصلی مسیحیت، رهبران قوم یهود بودند که یهودیان متعصب را علیه مسیحیت تحریک می کردند. جالب است بدانید پولس به هنگام ورود به هر شهر، ابتدا در کنیسه ها (محل عبادت یهودیان) برای بشارت انجیل حضور می یافت. او برای قومش غیرت داشت.

طبق گزارش کتاب مقدس، بازگشت مجدد مسیح در آینده، بر روی کوه زیتون در اورشلیم رخ خواهد داد (زکریا فصل ۱۲). آن هم درست در زمانی که روسیه و متحدانش (ایران، لیبی، سوریه، اتیوپی و ترکیه) به اسرائیل حمله کرده اند (حزقیال فصل های ۳۸- ۳۹).

چهارم. برخی به آیاتی از کتاب مقدس رجوع می کنند (یوحنا فصل ۸ آیه ۴۴، اول تسالونیکیان فصل ۲ آیات ۱۴- ۱۶)، تا ادعای خود را مبنی بر مخالفت با یهودیان توجیه نمایند. در انجیل یوحنا، مخاطب مسیح رهبران مذهبی قوم یهود بود و نه قوم اسرائیل. با این توصیف، برخی از رهبران یهود مخفیانه به مسیح ایمان داشتند (یوحنا فصل ۳ آیات ۱- ۲۱، فصل ۱۹ آیه ۳۸).

در نامه اول به کلیسای تسالونیکی، پولس به ظلم و ستم یهودیان بر علیه مسیحیان اشاره می کند. اگر به متن آیه ۱۴ دقت کنید، درمی یابید که یهودیان مسیحی نیز مورد آزار و اذیت هموطن های خود قرار می گرفتند. مشابه این اتفاق در بسیاری از کشورها رخ می دهد. مثلا یک هندو به مسیح ایمان می آورد و پیروان آیین هندو او را تهدید به مرگ می کنند.

پنجم. به جای طرد کردن مخالفان مسیحیت (از جمله یهودیان)، به آن ها بشارت دهید. اگر به مخالفت هم چنان ادامه دادند، برای نجات آن ها دعا کنید. رفتار و گفتار ایمانداران مسیحی، آگاهی از کتاب مقدس و اصول اعتقادات مسیحی به هنگام گفتگو و مناظره و هم چنین دعا و عملکرد روح القدس، همگی عوامل موثری هستند تا مخالفان به مسیح ایمان بیاورند.

ششم. مسیح فرمان داد که بشارت از اورشلیم آغاز شود و به تمام نقاط عالم گسترش یابد (اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۸). عیسی و رسولان هرگز تعلیم ندادند که قوم یهود را طرد کنید و فقط به غیر یهودیان بشارت دهید. چنین نگرشی ریشه در کتاب مقدس ندارد.

About نویسنده مهران پورپشنگ

View all posts by نویسنده مهران پورپشنگ →