وقایع آخر دنیا

image_pdfimage_print
وقایع آخر دنیا
وقایع آخر دنیا

آخر زمان چیست؟

“آخر زمان” دوره ای است که عیسی مسیح طبق وعده الهی بر می گردد تا قضاوت در مورد انسانها اجرا گردد. این دوره به چندین نام شناخته می شود مانند: ” روز خدا”، ” روز رستاخیز “، ” روز سختی یعقوب”، ” هفته هفتادم دانیال”، ” روز عزرائیل”.

بر طبق کتابهای دانیال ومکاشفه ، دوره آخر زمان و داوری در پایان سال هفتم اتفاق خواهد افتاد. تمام بخشها ی دست نوشته اشاره به دوره آخر زمان دارند. بیشتر جزئیات این دوره داوری در کتاب مکاشفه بخشهای ۶ الی ۱۹  آمده است.

حادثه دیگری که در نزدیکی سال هفتم یا در آن دوره رخ میدهد” شادی  عظیم” است. در این روز مسیحیان معتقد قبل از مرگ به بهشت فراخوانده می شوند.و بقیه مسیحیان معتقد که در گذشته مرده اند نیز روح به بدنشان بر می گردد ودر پایان دنیا با مسیح با شکوه وارد بهشت می شوند.

در طول مدت این هفت سال، بر طبق کتاب مکاشفه، در آخر زمان،قبل از آمدن مسیح بیشتر جمعیت دنیا می میرند. این دوره در دنیا غیر موازی است و تنها یک بار رخ میدهد.در دوره آخر دنیا، کسانی راکه شیطان منحرف شان کرده مثل غیرمسیحیت و پیامبران دروغین ، همه کسانیکه را که منکر اطاعت از مسیح شدند و علامت ۶۶۶ بر روی بدنهایشان حک شده، خواهند کشت.

مسیح در مورد این دوره از زمان می گوید:

وقایع آخر دنیا
وقایع آخر دنیا

چون  در آن  روزها مردم  به  چنان  مصیبتی  دچار خواهند شد که  دنیا آنرا تابحال  ندیده  است  و هرگز نخواهد دید.
در واقع ، اگر خدا آن  روزهای  سخت  را کوتاه  نکند، هیچ  انسانی  جان  سالم  بدر نخواهد برد؛ ولی  خدا محض  خاطربرگزیدگان  خود، آن  روزها را کوتاه  خواهد کرد.متی۲۴:۲۱-۲۲

در پایان این دوره رستاخیز، یک ارتش با رهبری شیطان به وجود می آید و در مکانی در اسرائیل بنام آرماگدون دور هم جمع می شوند. بدنبال قبول عیسی  بعنوان  مسیح ، عیسی از بهشت با قدرت و شکوه به همراه فرشتگان و قدسین برای پایه گذاری سلطنت هزار ساله می آید.غیر مسیحیان و پیامبران دروغین همگی در دریاچه آتش غرق می شوند و شیطان برای هزار سال غل و زنجیر می شود و دریک موقعیت بسیار بدی گرفتار می شود.

 پس  از آن  مصیبتها، خورشید تیره  و تار شده ، ماه  دیگر نور نخواهد داد. ستارگان  فرو خواهند ریخت  و نیروهایی  که  زمین  را نگاه  داشته اند، به  لرزه  درخواهند آمد.
و سرانجام  نشانه  آمدن  من  در آسمان  ظاهر خواهد شد. آنگاه  مردم  در سراسر جهان  عزا خواهند گرفت  و تمام  مردم  دنیا مرا خواهند دید که  در میان  ابرهای  آسمان ، با قدرت  و شکوهی  خیره  کننده  می آیم .متی ۲۴:۲۹-۳۰

تمام ملتها همگی توسط فرشته ها جمع می شوند تا پشت سرمسیح بایستند تا مشخص شود که چه کسانی وارد دوره هزار ساله خواهند شد.( متی ۲۵:۳۱-۴۶ )، معتقدین ( کسانی که هم به کتاب عهد قدیم و هم جدید ایمان دارند) در این دوره هزار ساله به مسیح بر مردم حکومت خواهند کرد. ( متی ۱۹:۲۸ ، دانیال ۷:۲۷ )

۱ روز خدا ( اشعیا ۲:۱۲ ،۱۳:۶،۹ ، ارمیا ۴۶:۱۰ ، یوئیل ۱:۱۵ ،۲:۱،۱۱،۳۱،۳:۱۴ ، ذکریا    ۱۴:۱  ، ملاکی ۴:۵ ، اعمال رسولان ۲:۲۰ ، اول تسالونیکیان ۵:۲ )

۲ روز رستاخیز ( متی ۲۴:۲۱،۲۹ ، مرقس ۱۳:۲۴ ، مکاشفه ۷:۱۴ )

۳ دوره سختی یعقوب ( ارمیا ۳۰:۷ )

۴ هفته هفتادم دانیال ( دانیال ۹:۲۷ )

۵ روز عزرائیل (  هوشع ۱:۱۱ )

۶ روز شادی عظیم ( اول تسالونیکیان ۴:۱۳-۱۸ ، اول قرنطیان ۱۵:۵۰-۵۴). زمانیکه شادی عظیم رخ میدهد سه موقعیت قبل از هزاره وجود دارد شامل : قبل از شادی عظیم، اواسط شادی عظیم، بعد از شادی عظیم.

 پیشگوئی انجیل

پیش گوئی بسیار ساده انجیل در مورد آخر دنیا در همان ابتدا آمده است. خدا در کتاب انجیل می گوید که اوست تنها خدای جهانیان و کتاب انجیل سخن اوست.برای فهمیدن رابطه بین کتاب انجیل و دوره آخر زمان ، بهتر است که یک سری سوالات پایه مانند ذیل پاسخ داده شود:

– چرا خدا آینده را در گذشته نشان داده است؟

– چگونه خدا اینده را در گذشته تشریح کرده است؟

– چرا فهمیدن پیش گوئی انجیل مهم است؟

– چرا ما باید کتاب انجیل را قبول داشته باشیم؟

 چرا خدا آینده را در گذشته نشان داده است؟

بسیاری از مردم در مورد پیش گوئی کتاب انجیل در رابطه با دوره آخر زمان سوال می کنند. دلیل اینکه خدا آینده را در گذشته تشریح کرده است در کتاب اشعیا آمده است. خداوند اعلام می کند که :

می‌دانستم‌ که‌ دلهایتان‌ همچـون‌ سنگ‌ و سرهایتـان‌ ماننـد آهن‌ سخت‌ است‌. ۵  این‌ بود که‌ آنچه‌ می‌خواستم‌ برای‌ شما انجام‌ دهم‌ از مدتها پیش‌ به‌ شما خبر دادم‌ تا نگوئید که‌ بتهایتان‌ آنها را بجا آورده‌اند.اشعیا ۴۸:۴-۵

خداوند قائم به ذات و یگانه است. تنها اوست که در مورد آغاز دنیا و آخر دنیا اطلاع دارد.  برای اثبات اینکه کتاب انجیل کلام خداست، در برابر ادعاهای دروغ و کتابهای نادرست، او آینده را در گذشته نشان میدهد. پیش گوئی انجیل یک سند است برای اثبات اینکه کتاب انجیل کلام خدا است.

 چگونه خدا اینده را در گذشته تشریح کرده است؟

من یا شما از مداد یا خودکار به یک روش برای انتقال افکارمان بر روی کاغذ استفاده می کنیم. خدا از اشخاص خاصی برای اینکه کلام او را به مردم برسانند استفاده کرده است. مانند خیلی از ما که برای فرستادن نامه به یک دوست ممکن از دستگاه تایپ استفاده کنیم. خداوند اشخاص برگزیده ای را مانند ارمیا، اشعیا، دانیال، هوشع، متی و غیره انتخاب کرده است تا یک نامه برای مخلوقاتش بنویسند. این نامه کتاب انجیل است.

اثبات اینکه این کتاب از جانب خدا برای هدایت بشر ارسال شده است، موضوعات مافوق طبیعی آن و پیشگوئی های ان است و مخصوصاٌ پیش گوئی در مورد اتفاقاتی است که در آخر دنیا رخ میدهد.

چرا فهمیدن پیش گوئی انجیل مهم است؟

فهمیدن پیش گوئی های انجیل به شما کمک می کند که اعتماد به نفس خودتان را رشد دهید و هدفی را که خدا برای زندگی شما دارد را بهتر درک کنید. از خودتان این سوال را بکنید که : چطور شما می دانید که انجیل کلام خداست؟آیا برای شما جمع کردن مدرک برای این سوال مشکل است؟ پس، شما نیاز دارید که پیش گوئی های انجیل را درک کنید. به این خاطر است که خدا اتفاقات اخر را در ابتدا به ما یادآوری کرده است تا دلیلی باشد بر صحت سخنانش در انجیل.

چرا ما باید کتاب انجیل را قبول داشته باشیم؟

از طریق پیش گوئی های انجیل ، با اعلام انتهای دنیا در ابتدا، سخنان خدا را میتوان دید. بنابراین منطقی است که به آن چیزی که انجیل در مورد زندگی آخرت ما می گوید ایمان داشته باشیم. در انجیل آمده است که ما طبق تصور خدا به منظور داشتن زندگی جاوید بوجود آمده ایم. مسیح تنها دو بار در مورد جهنم سخن گفته است و بقیه اش در مورد بهشت است.

–         آیا شما قصد دارید که به بهشت بروید؟

–         آیا شما قصد دارید که به جهنم بروید؟

–         شما چگونه به بهشت می روید؟

انجیل به تمامی این سوال های بشر پاسخ میدهد و از طریق این پیش گوئیها ما می توانیم به چوابهائی که کتاب انجیل میدهد ایمان داشته باشیم.

موارد
رانده شدن انسان از بهشت

 

زمانیکه آدم و حوا در باغ عدن از فرمان خدا سرپیچی کردند، گناهشان باعث شد که انسان از بهشت رانده شود. شیطان ، فرشته مغضوب شده، باعث شد که آدم و حوا از فرمان خدا سرپیچی کنند.شیطان حتی باعث شد که ۳/۱ فرشته ها از خدا نافرمانی کنند.
هدف از رهائی بعد از سرپیچی انسان خدا هدف از رهائی را برای بشر تعریف کرد. از طریق بطن یک زن خدا ناجی برای بشر خواهد فرستاد که سر مار را که همان شیطان است را از بین خواهد برد.( آفرینش ۳:۱۵ ) این ناجی همان مسیح خواهد بود که از بازماندگان ابراهیم ، اسحاق و یعقوب و پادشاهی یهود و داوود می باشد.( دوم سموئیل ۷:۱۴ )
مسیح  ( دو تصویر ) خداوند از طریق پیامبرانش آمدن مسیح را به انسانها خبر داده است. او کجا دنیا خواهد امد؟ حوادث مربوط به زندگی مسیح و مواردی که برای او اتفاق می افتد. ماه وسال مرگ مسیح ۵۳۹ سال قبل از تولدش گفته شد.

دو تصویر از مسیح بر طبق دست نوشته های قدیمی وجود دارد، یکی مسیح پادشاه است و دیگری مسیح خدمتگزار که می میرد.

مسیح پادشاه مسیح پادشاه بر تخت داوود سلطنت خواهد کرد و بر مردم با عصای اهنی حکومت می کند.( مزامیر ۲ ) مسیح پادشاه همان مسیح خدمتگزار است که با شکوه و قدرت بار دوم بر می گردد.( متی ۲۴:۲۹-۳۱ و متی ۲۵:۳۱-۳۲  )
مسیح خدمتگزار مسیح خدمتگزار به این دنیا می اید و بوسیله مردم خودش یعنی قوم اسرائیل انکار می گردد.دانیال و اشعیا مرگش را پیش گوئی کرده بودند.( دانیال ۹:۲۶ و اشعیا ۵۳ ) در پایان دوره سختی ، قوم اسرائیل خواهد فهمید که مسیحی خود را که بار اول آمده بود، انکار کردند. مسیح به پیش قوم اسرائیل پشیمان باز می گردد.( ذکریا ۱۲:۹-۱۰)
اسرائیل و معبد قوم اسرائیل از بازماندگان ابراهیم ، اسحاق و یعقوب است.آنها از جانب خدا برای آوردن رهائی برای انسانها که توسط مسیح انجام می گیرد، انتخاب شده اند. اسرائیل برای بار اول مسیح را انکار می کنند ولی بار دوم او را قبول می کنند.
معبد داوود دستور ساخت معبد را در محل کوه موریا ، همان جائی که ابراهیم ۱۰۰۰ سال قبل از داوود، اسحاق را می برد. سلیمان پسر داوود معبد را می سازد که به معبد سلیمان هم معروف است. این اولین معبد است. که بعداً این معبد ویران می شود و برای بار دوم با فرمان کوروش ساخته می شود.این ویرانی توسط رومی ها در سال ۷۰ بعد از میلاد رخ میدهد.

سومین معبد ، معبد نهائی است که باید بر روی مسجدالاقصی ساخته شود.

آمدن اسلام و مسجدالاقصی اسلام در اوایل سال ۶۱۰ بعد از میلاد ، زمانیکه محمد ادعای پیامبری از جانب خدا را کرد، آمد. او در عالم بیداری دید که از اورشلیم ، بالای کوه موریا به بهشت می رود. بعد از مرگش جنگجویانش اورشلیم را فتح می کنند و مسجدالاقصی را انجا بنا می کنند.این مکان یکی از سه مکان مقدس برای ۱٫۲ بیلیون مسلمان است.

بر طبق انجیل این مکان باید ویران شود تا معبد سوم ساخته شود.

شادی عظیم شادی عظیم به ما می گوید که مسیح از بهشت بر می گردد و پیروانش را به بهشت فرا می خواند. کسانیکه زنده می شوند به بدنهایشان بر می گردند و این بخشی از اولین بازگشت روح به بدن است.( اول تسالونیکیان ۴:۱۵-۱۷ و اول قرنطیان ۱۵:۵۲ )
شادی قبل ازدوره  سختی قبل از هفت سال سختی، کسانیکه در مورد شادی اینده خبر دارند، در مرتبه دوم آمدن مسیح با او خواهند بود و با شکوه بر می گردند.
خوشحالی مربوط به اواسط دوره سختی در اواسط دوره سختی مسیح از بهشت بر می گردد و کسانیکه او را می شناسند با خود به بهشت می برد.
شادی بعد از دوران سختی بلافاصله بعد از پایان دوره سختی ، مسیح کلیسایش را هدایت خواهد کرد و سپس با آنها در بار دوم بر می گردد.( متی ۲۴:۲۹ )
دوره سختی در دورهای که مسیح بر می گردد، زمین از بی عدالتی غوغا می کند که در طول تاریخ اتفاق نیافتاده بود،که دوره آن هفت سال است و به سه قسمت تقسیم شده است.( متی ۲۴:۱۵-۲۲ و دانیال ۱۲:۱ و ارمیا ۳۰:۷ و دانیال ۹:۲۷ )
ضد مسیح پادشاه نهائی زمین مسیح خواهد بود و در نهایت مردم یهود را از بین می برد.او در مرتبه دوم آمدنش توسط پیامبران دروغین که ادعای او را بیان می کردند ، کشته می شود و این پیامبران دروغین در دریای اتش غرق خواهند شد.
پیامبر دروغین در پایان دوره رهبری روحی و معنوی ، کسانیکه ضدمسیح هستند مردم را با معجزه هائی مثل اوردن آتش از بهشت ، فریب میدهند. انها دومین گروهی هستند که با ضد مسیحیان به دره آتش( جهنم ) سقوط می کنند.
غم و اندوه غیر قابل قبول عمل ویران کردن معبد توسط رومی ها در سال ۱۶۷ ق.م. و قرار دادن مجسمه زئوس به جای آن. بر طبق مسیحیت در پایان دنیا حادثه ای مشابه این برای معبد سوم رخ خواهد داد. ضد مسیحیان همان عمل رومی ها را دوباره تکرار می کنند. ( دانیال ۸:۱۲ و ۹:۲۴-۲۷ و ۱۱:۳۱ و ۱۲:۱۱ و متی ۲۴:۱۵ و مکاشفه ۱۱ )
۶۶۶ سیستم اقتصادی طبق پیامبر دروغین بر پایه این بنا نهاده می شود که کسی حق خرید و فروش ندارد مگر اینکه زشتی را عبادت کند. و او کسی است که توسط شیطان گمراه شده است.
آرماگدون در عبری آمده است که یک منطقه در شمال اورشلیم هست که نبرد نهائی در آنجا اتفاق می افتد.مردم توسط شیطان در اورشلیم برای جنگ با مسیح جمع می شوند. مسیح که از بهشت میآید آخرین ارتش زمینیان را نابود خواهد کرد.( مکاشفه ۱۶:۱۶ و ۱۹:۱۹-۲۱ )
دوره هزار ساله این یک دوره هزار ساله است ، زمانیکه مسیح مانند یک پادشاه بر زمین حکومت خواهد کرد. در این دوره کتاب عهد قدیم و عهد جدید توسط مسیح بر مردم اجرا می گردد و همه در آرامش خواهند بود.( مکاشفه ۲۰:۱-۷ و متی ۱۹:۲۸-۲۹ و اشعیا۲:۱-۴ و اشعیا ۱۱:۶-۹ )
قبل از دوره هزاره این نظر وجود دارد که ما الان در دوره قبل از هزاره هستیم. کسانیکه به کتاب انجیل ایمان دارند به این قضیه هم معتقدند.
یک دوره هزاره حرف ” یک ” قبل از کلمه هزاره به ” نشانه بودن ” این دوره بر می گردد که در کتاب مکاشفه نیز با آن اشاره شده است.
بعد از دوره هزاره این دوره به زمان حال بر میگردد که ما دوره هزاره را پشت سر گذاشته باشیم.پس ما الان در این دوره به سر می بریم.
زندگی جاودانه آخرین مرحله انسانیت، در ادامه زندگی جاودانه، زندگی کردن با مسیح است و پشت سر گذاشتن دوزخ.
دریای اتش مکان نهائی گمراهان، یعنی ضد مسیحیان و پیامبر دروغین در دریای اتش است.( مکاشفه ۲۰:۱۴-۱۵ )
جهنم اصولاً جهنم برای شیطان و همراهانش می باشد. جهنم یک مکان انتظار است برای گمراهان قبل از داوری نهائی. ( مکاشفه ۲۰:۱۱ و متی ۲۵:۴۱ )
مطالعه در مورد آخر دنیا
دین شناسی  مذهبی دوره حال به دوره کلیسا بر می گردد یعنی دوره ما که کلیسا نقش هدایت مردم را به عهده دارد. در گذشته و در زمان سختی ، اسرائیل هدایت گروه انسان ها را بر عهده می گیرد. ( عبرانیان ۱:۱-۲ و رومیان ۱۱:۲۵ )
دین شناسی قراردادی خدا تنها یک قرارداد با بشر دارد ، قرارداد صلح و آرامش، این قرارداد از زمان ادم شروع می شود و زمانیکه مسیح به خاطر گناهان بشر کشته می شود به پایان میرسد.

۱-  علائم و نشانه های وقایع آخر دنیا

علائم و نشانه ها قسمتی از زندگی هر روز ما هستند، آنها به ما می گویند که کجا برویم ، چه کار بکنیم و چطور رفتار کنیم. علامت ها و نشانه ها  برای اطلاع دادن به ما طراحی شده اند ، بنابراین ما می توانیم به وسیله آنها و زمانی که به ما داده شده است ، انتخاب کنیم.مثلاً برای علامت خروج، قبلش به ما اطلاع داده می شود که باید خارج شویم یا برای کسانیکه باید از این علامت استفاده کنند. برای مثال اگر شما دارید در یک اتوبان با شیب رو به پایین رانندگی می کنید و به علامت به پل نزدیک می شوید توجه نکنید، مسلماً خودتان را به خطر می اندازید.

دو هزار سال پیش، مسیح به یهودی های متعصب اخطار می کند که شما دارید راه را به خطا می روید و به علائم موجود توجه نمی کنید. و در این دوره آنها مسیح را مصلوب کردند و ۳۷ سال بعد اورشایم و معبد ویران شدند.

 او جواب  داد: «شما خوب  می توانید وضع  هوا را پیش بینی  کنید. اگر عصر، آسمان  سرخ  باشد، می گویید فردا هوا خوب  خواهد بود؛ و اگر صبح ، آسمان  سرخ  باشد، می گویید که  باران  خواهد بارید. چگونه  این  چیزها را می دانید، اما نمی توانید علائم  و نشانه های  زمان ها را درک  کنید؟

متی ۱۶:۲-۳

خداوند به خاطر الطافی که به بشر دارد برای آنها علائمی قرار داده تا بوسیله آن مردم را در مورد اتفاقاتی که می افتد از قبل خبر دهد.قبل از  اینکه مسیح به این دنیا بیاید ، خداوند از طریق پیامبرانش یکسری نشانه ها در مورد مسیح به انسان ها داد پس زمانیکه فرزندش آمد، قوم اسرائیل باید آماده برای قبول کردن او می بود. مسیح کور، کر و لال را شفا داد. او مرده را شفا داد و خودش پس از مرگ زنده شد و به آسمان رفت، اینها علائمی برای قوم اسرائیل بود، او مسیح و ناجی آنها بود. قوم اسرائیل این اختیار را داشتند که علائم و نشانه ها را رد یا قبول کنند، آنها رد کردن مسیح را انتخاب کردند و نتیجه آن این شد که دو هزار سال سختی برای بازماندگان قوم اسرائیل به جا گذاشت.

در آخر زمان، خدا دوباره با قوم اسرائیل پیمان می بندد. جبرئیل به دانیال بیش از ۲۵۰۰ سال قبل خبر میدهد که مردمش ، قوم اسرائیل، و شهر اورشلیم مرکز توجه در دنیا قرار خواهد گرفت.( دانیال ۹:۲۴ ) آنها ساعت پیش گوئی خدا را به اجرا خواهند گذاشت. در آخر دنیا، خدا مردم یهود را در سرزمین اسرائیل دور هم جمع خواهد نمود.

۱- قوم اسرائیل مانند یک نشانه است

یکی از نشانه هائی که در دست نوشته ها بسیار واضح و مبرهن می باشد این است که در آخر زمان ملتی بنام قوم اسرائیل خواهد بود.حتی قبل از اینکه قوم اسرائیل وارد این سرزمین شود، تحت رهبری موسی، آینده این قوم اعلام شده بود. موسی به قوم اسرائیل گفت که اگر مانند یک ملت از خدا اطاعت کنند، آنها برتر از همه ملتها در طول تاریخ قرار خواهند گرفت.

 اگر تمام‌ فرامین‌ خداوند، خدایتان‌ را که‌ امروز به‌ شما می‌دهم‌ بدقت‌ اطاعت‌ کنید، خداوند شما را قویترین‌ قوم‌ دنیا خواهد ساخت‌ تثنیه ۲۸:۱ ( ۱۴۵۰ قبل از میلاد )

اسرائیلی ها پراکنده شدند

موسی حتی به اسرائیلی ها اخطار داد که اگر نسبت به خدا کفر بورزند، رنج خواهند کشید. قوم اسرائیل حتی قبل از اینکه با موسی  وارد آن سرزمین بشود در مورد آینده اش مطلع شد.

خداوند، شما را در میان‌ تمامی‌ ملتها از یک‌ گوشه‌عالم‌ تا گوشه‌ دیگر پراکنده‌ خواهد ساخت‌. در آنجا خدایان‌ دیگر را که‌ نه‌ خود می‌شناختید و نه‌ پدرانتان‌، پرستش‌ خواهید کرد، خدایانی‌ که‌ از چوب‌ و سنگ‌ ساخته‌ شده‌اند.  در میان‌ آن‌قومها روی‌ آرامش‌ را نخواهید دید، بلکه‌ خداوند به‌ شما دلهایی‌ لرزان‌ و چشمانی‌ گریان‌ و افکاری‌ پریشان‌ خواهد داد. زندگی‌ شما دائم‌ در خطر خواهد بود، شب‌ و روزتان‌ با ترس‌ سپری‌ خواهد شد و امیدی‌ برای‌ دیدن‌ روشنایی‌ صبح‌ نخواهید داشت‌.  بخاطر آنچه‌ که‌ می‌بینید، ترس‌ و وحشت‌ وجود شما را فرا خواهد گرفت‌. صبحگاهان‌ خواهید گفت‌: «ای‌ کاش‌ شب‌ می‌شد!» و شامگاهان‌: «ای‌ کاش‌ صبح‌ می‌شد!» تثنیه ۲۸:۶۴-۶۷

در سال ۷۰ بعد از میلاد، ۳۷ سال بهد از انکار کردن عیسی بعنوان مسیح، همانگونه که در کتاب دانیال ( دانیال ۹:۲۶ ) پیش بینی شده بود، بیش از یک میلیون یهودی بدست رومی ها و به فرماندهی امپراطور تیتوس کشته شدند. ۶۰ سال بعد از تیتوس، آدریان ۵۸۰۰۰۰ یهودی دیگر را که از رومی ها اطاعت نکردند را کشت. ادریان اعلام کرده بود که تاریخ مردم یهود را از روی زمین محو می کند. آدریان نام اورشلیم را تغییر داد و یهودی ها حق بودن در آن سرزمین را نداشتند. لذا مردم اسرائیل توسط رومی ها همانطور که موسی در ۱۴۰۰ سال قبل از آن خبر داده بود، پراکنده شدند.

پس از آن دوره شصـت و دو  «هفته»، آن رهبـر برگزیده کشته خواهد شد، ولی نه بـرای خودش. سپس پادشاهی همراه سپاهیانش به اورشلیم و خانه خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد کرد. آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسید و جنگ و خرابیها را که مقرر شده، با خود خواهد آورد.

دانیال ۹:۲۶ ( ۵۳۹ قبل از میلاد )

تاتاریخ مردم یهود برای ۲۰۰۰ سال بعد توسط موسی پیش بینی شده بود که چه اتفاقاتی برای قوم اسرائیل می افتد. مردم یهود هویت خود را حقظ کردند اما به خاطر لطف ملتها انها از دست ملتهائی مثل بیزسانس، مسلمانها، اروپائی ها، روسها و در آخر نازی ها بسیار زجر کشیدند. موسی در کتاب تثنیه بخش ۲۸:۶۶ به قوم اسرائیل گفت  که :” زندگی‌ شما دائم‌ در خطر خواهد بود، شب‌ و روزتان‌ با ترس‌ سپری‌ خواهد شد و امیدی‌ برای‌ دیدن‌ روشنایی‌ صبح‌ نخواهید داشت‌.”

اسرائیلی ها جمع  شدند

موسی همچنین به قوم اسرائیل قول داد که بعد از پراکنده شدن انها، در یک روز آنها دور هم جمع خواهند شد و به سرزمین پدری خود بر می گردند.آنها حتی بیش از پدرانشان هم عقبت به خیر خواهند شد.

هنگامی‌ که‌ تمام‌ این‌ برکتها و لعنتها اتفاق‌ بیافتد و شما در میان‌ قومهای‌ بیگانه‌ای‌ که‌ خداوند، خدایتان‌ شما را به‌ آنجا رانده‌ است‌ سخنان‌ مرا به‌ یاد بیاورید  ۲  و بسوی‌ خداوند، خدایتان‌ بازگشت‌ نمایید و شما و فرزندانتان‌ با تمامی‌ دل‌ فرامینی‌ را که‌ امروز به‌ شما دادم‌ اطاعت‌ کنید،  ۳  آنگاه‌ خداوند، خدایتان‌ شما را از اسارت‌ نجات‌ خواهد داد. او بر شما ترحم‌ خواهد کرد و شما را از بین‌ تمام‌ قومهایی‌ که‌ شما را در آنها پراکنده‌ کرده‌ است‌ جمع‌ خواهد نمود.  ۴  اگر در دورترین‌ نقاط‌ دنیا هم‌ باشید او شما را جمع‌ مـی‌کند .تثنیه ۳۰:۱-۴ ( ۱۴۵۰ قبل از میلاد )

اکنون جمع شدن قوم اسرائیل که ۳۴۰۰ سال قبل پیش گوئی شده بود، حتی قبل از اینکه وارد سرزمین اسرائیل شوند، یکی از مهم ترین پیش بینی هائی استتکع در دست نوشته ها در مورد آخر دنیا وجود دارد.( رجوع شود به ارمیا ۳۰:۳ ، اشعیا ۱۱:۱۰-۱۶ ، حزقیال ۳۶-۳۷ ، یوئیل ۳:۱-۲ )  حزقیال  می نویسد :

پس‌ از یک‌ مدت‌ طولانی‌ از تو خواسته‌ خواهد شد که‌ نیروهای‌ خود را بسیج‌ کنی‌. تو به‌ سرزمین‌ اسرائیل‌ حمله‌ خواهی‌ کرد، سرزمینی‌ که‌ مردم‌ آن‌ از اسارت‌ سرزمین‌های‌ مختلف‌ بازگشته‌ و در سرزمین‌ خود در امنیت‌ ساکن‌ شده‌اند؛ 

حزقیال ۳۸:۸-۱۲ ( ۵۹۲ قبل از میلاد )

بر طبق کتاب حزقیال بعد از یک دوره طولانی، در ” آخرین روزها ” مردم اسرائیل به سرزمین شان پس از یک دوره جدائی طولانی بر می گردند. این مردم از یک ملت جدید که ملیتهای متفاوت دارندو مردمی با فرهنگهای متفاوت هستند، تشکیل می گردند. این مردم با صلح و آرامش در شهر بدون حصار زندگی خواهند کرد. این تشریح در حال حاضر تنها شامل مردم اسرائیل می گردد. ملت یهودپس از ۲۰۰۰ سال

جدائی و پراکنده بودن، از بسیاری مردم ها و ملتها هستند که دور هم جمع شده اند. این بازماندگان یهودی نام اسرائیل را برای ملت جدید خود انتخاب کردند.

در ماه می سال ۱۹۴۸، تعد از مرگ ۶۰۰۰۰۰۰ یهودی توسط نازی های آلمانی، دنیا برای همدردی با بازماندگان کوچک یهودی ها  ملیت آنها را در فلسطین به رسمیت شناختند. فلسطین نامی است که آدریان حدود ۱۹۰۰ سال قبل به سرزمین یهودی ها میدهد. مردم یهود هم دوباره همان نام اسرائیل را برای کشور جدید خودشان انتخاب می کنند.

۲- قوم اسرائیل مرکز توجه دنیا است

عیسی مسیح با حواریون در معبد بود چند روز قبل از کشته شدنش بر روی صلیب که در مورد شهر اورشلیم گفت :

«ای  اورشلیم ، ای  اورشلیم ، ای  شهری  که  پیامبران  را کشتی  و رسولان  خدا را سنگسار کردی ! چند بار خواستم  فرزندان  تو را جمع  کنم  همانطور که  مرغ  جوجه های  خود را زیر بال  خود می گیرد، اما تو نخواستی .  ۳۸  و حال ، خانه  شما برای  شما ویران  می ماند.  ۳۹  این  را نیز به  شما بگویم  که  دیگر مرا نخواهید دید تاوقتی  که  آماده  باشید کسی  را که  خدا برای  شما می فرستد بپذیرید.»متی ۲۳:۳۷-۳۹

اورشلیم  مکانی است  که مرکز قدرت یهود است و قدرتی که مسیح را انکار کرد. مسیح مخصوصاً در مورد ارتباطی که با این شهر دارد صحبت می کند. مسیح می گوید که اورشلیم بعد از اینکه او را انکار کردند در یک مدتی ویرانه خواهد شد. با اینحال مسیح به آنها قول میدهد که به سرزمین اورشلیم در آینده بر می گردند، وقتیکه آنها می فهمند که او همن مسیح بوده است.

در کتاب ذکریا ۵۲۰ سال قبل از تولد مسیح ، او در مورد اهمیت این شهر برای تمامی ملتها گفته بوده است. توسط بابلی ها در سال ۵۸۶ قبل از میلاد ویران می شود، یهودی های ایرانی ایمنی ایران را به برگشتن به آن شهر بدون دفاع ترجیح میدهند.ذکریا همچنین گفته است که دنیا در یک روزی در آخر دنیا علیه این شهر و بازماندگان یهود بپا می خیزد.

اورشلیم  را برای  قومهای  همسایه  که  سپاهیان  خود را برای  محاصره  اورشلیم  و سایر شهرهای  یهودا می فرستند، مثل  کاسه  زهر می گردانم .  ۳  هنگامی  که  تمام  قومهای  جهان  بر ضد اورشلیم  جمع  شوند، من  اورشلیم  را برای  آنها مانند سنگ  عظیمی  خواهم  ساخت ، که  هرکس  بخواهد آن  را تکان  دهد خود سخت  مجروح  شود.»  زیرا قصد من  این  است  که  تمام  قومهایی  را که  به  جنگ  اورشلیم  می آیند نابود کنم .

سوگواری  مردم  اورشلیم
۱۰  «من  روح  ترحم  و تضرع  را بر تمام  ساکنان  اورشلیم  خواهم  ریخت ، و آنها بر من  که  نیزه  زده اند خواهند نگریست  و عزاداری  خواهند نمود چنانکه  گویی  برای  تنها فرزند خود عزا گرفته اند، و آنچنان  ماتم  خواهند گرفت  که  گویی  پسر ارشدشان  مرده  است .

ذکریا  ۱۲:۲-۳ و ۹-۱۰ ( ۵۲۰ قبل از میلاد )

حتی قبل از متولد شدن مسیح، ذکریا از طریق روح مقدس دومین آمدن مسیح را زمانیکه مردم اسرائیل می فهمند که او مسیح انها است ، را می بیند. اسرائیل بار اول عیسی را بعنوان مسیح  انکار می کند ( اشعیا ۵۳ و دانیال ۹:۲۶ ) مردم اسرائیل در روزهای آخر دنیا می فهمند که اشتباه کرده بودند و به مسیح که دوباره برگشته است ایمان می آورند. ذکریا می نویسد که مردم اسرائیل ” به من، کسی که مصلوبش کردند ” نگاه خواهند کرد.

اهمیت اورشلیم در چیست؟

Ø     در سال ۲۱۰۰ قبل از میلاد، یعنی بیش از ۴۰۰۰ سال پیش، ابراهیم به سرزمین اورشلیم فرستاده می شود.خدا به ابراهیم می گوید که این سرزمین برای همیشه به فرزندان او داده شده است.خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب در مورد این سرزمین عهد می بندد.

Ø     در سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد، داوود یکی از بازماندگان ابراهیم این شهر اشغال شده را آزاد می کند و آن را پایتخت کشورش می سازد. بعد از آن خدا به فرزند داوود، سلیمان دستور میدهد که معبد را بر بالای کوه موریا بسازد.

Ø     در سال ۵۸۶ قبل از میلاد، بابلی ها شهر و معبد را ویران می کنند و هفتاد سال بعد معبد دوباره ساخته می شود و به یهودی ها اجازه داده می شود که به آنجا بر گردند.

Ø     در سال ۶۳ قبل از میلاد، رومی ها شهر اورشلیم را ویران می کنند و آن را امپراطوری روم قرار میدهند.

Ø     در سال ۳۳ بعد از میلاد، عیسی مسیح توسط رومی ها به صلیب کشیده می شود.

Ø     در سال ۱۳۲ بعد از میلاد، یهودی ها علیه رومی ها قیام می کنند و سعی می کنند که یک پادشاهی بوجود آورند که توسط آدریان شکست می خورند و ۵۸۰۰۰۰ یهودی  کشته می شوند.

Ø     رومی ها شهر را دوباره می سازند و اسم آن را آلیا و بعد یهودیه و در نهایت فلسطین م گذارند.

Ø     در سال ۳۲۵  بعد از میلاد، پادشاه روم کنستانتین مسیحی می شود و اعلام می کند که خودش و کشورش مسیحی هستند. اورشلیم و مکانهای مقدس دیگر که تحت فرمانروائی مادرش هلن است همچنان غیر مسیحی می مانند.

Ø     در سال ۶۳۸ بعد از میلاد، مسلمانها شهر اورشلیم را از رومی ها می یرند و اعلام می کنند که این شهر متعلق بع مسلمانهاست.

Ø     در سال ۶۸۷ بعد از میلاد، مسلمانها مسجدالاقصی را بر روی کوه موریا در محل معبد می سازند و اعلام می کنند که اسلام دین نهائی و حقیقت است.

Ø     در سال ۱۰۹۹ بعد از میلاد، اروپائی های مسیحی اورشلیم را از مسلمانها پس میگیرند و ۸۹ سال بعد شهر تحت رهبری سالادین قرار می گیرد.

Ø     در سال ۱۸۶۵ بعد از میلاد، یهودی ها شروع به مهاجرت به اورشلیم می کنند تا خود را برای مسیح آماده کنند.

Ø     در سال ۱۹۱۸ بعد از میلاد، شهر اورشلیم از تسلط اتاترک رها می شود.

Ø     در ماه می سال ۱۹۴۸ ، بعد از کشته شدن بیش از ۶۰۰۰۰۰۰ یهودی توسط نازی ها در هلوکاست، با اعلام کردن اورشلیم بعنوان یک کشور بین المللی توسط سازمان ملل، شهر یهودی ها مشخص می شود. در همان روز پنج کشور عربی به کشور جدید اسرائیلی ها حمله می کنند و جنگ را می بازند. یهودی ها اعلام می کنند که اورشلیم پایتخت مردم یهود است. قسمت شرقی اورشلیم با کوه معبد تحت کنترل عرب ها می ماند.

Ø     در سال ۱۹۶۷، بعد از حمله مسلمانها به اسرائیل یهودی ها توانستند تسلط قسمت شرقی اورشلیم و کوه معبد را بدست بگیرند.اسرائیل بعد از گذشت ۲۰۰۰ سال برای اولین بار بعنوان یک کشور مستقل توانست بر معبد کنترل کند.

Ø     امروزه، اورشلیم برای نصف مردم دنیا یک شهر بسیار مهم است.( ۳/۱ بیلیون مسلمان ، ۱ بیلیون کاتولیک، ۱ بیلیون پروتستان و ۲۰ میلیون یهودی ) دنیا شاهد است که مشکلات بین مسلمانها و یهودی ها، کلید صلح دنیاست.

Ø     افزایش فشار در اورشلیم بوسیله گروه ارتودکس ها ، مسلمانها و مسجدالاقصی را از هم جدا می کند ساختن مجدد معبد باعث می شود که اورشلیم به مرکز توجه دنیا تبدیل گردد.

ذکریا در مورد روزی که ملتها علیه اورشلیم بپا می ایستند خبر میدهد. در پایان دنیا ارتش های تمامی کشورها به سمت اورشلیم حرکت میکنند و در شمال در دره مگیدو بنام لشگر عظیم جمع می شوند.( مکاشفه ۱۶:۱۳ ) در انیجاست که مسیح انکار شده مردمش را نجات میدهد، سپس آنها به سوی او بر می گردند.( ذکریا ۱۲:۱۰ )

 ۳- آمدن معبد سوم

مسیح زمانی که داشت معبد را به سمت کوه الیو ترک می کرد به حواریونش در مورد حوادثی که برای اورشلیم و معبد رخ میدهد، خبر داد.

هنگامی  که  عیسی  از خانه  خدا خارج می شد، شاگردانش  آمده ، خواستند او را به  دیدن  ساختمانهای  خانه  خدا ببرند.  ۲  اما عیسی  به  ایشان  گفت : «این  ساختمانها چنان  ویران  خواهند شد که  سنگ  روی  سنگ  باقی  نخواهد ماند!» متی ۲۴:۱-۲

در اینجا مسیح به آنها هشدار میدهد که در سال ۷۰ بعد از میلاد زمانیکه رومی ها حمله می کنند ، معبد و شهر را ویران می کنند و یک میلیون یهودی جان خود را از دست میدهند.

مسیح همچنین در مورد معبد سوم صحبت می کند، تنها معبدی که می تواند بر روی مسجدالاقصی ساخته شود. مسیح در مورد انتهای دنیا می گوید:

سرانجام  وقتی  مژده  انجیل  به  گوش  همه  مردم  جهان  رسید و همه  از آن  باخبر شدند، آنگاه  دنیا به  آخر خواهد رسید.
۱۵  «پس  وقتی  آن  چیز وحشتناک  را که  دانیال  نبی  درباره اش  نوشته  است ، ببینید که  در جای  مقدس  برپا شده  است  (خواننده  خوب  توجه  کند تا معنی  این  را بداند)،متی ۲۴:۱۴-۱۵

مسیح همچنین در مورد زشتی این ویرانی سخن می گوید که عواقبش بصورت رنج و سختی در تاریخ بشر خواهد بود.

چون  در آن  روزها مردم  به  چنان  مصیبتی  دچار خواهند شد که  دنیا آنرا تابحال  ندیده  است  و هرگز نخواهد دید.
۲۲  «در واقع ، اگر خدا آن  روزهای  سخت  را کوتاه  نکند، هیچ  انسانی  جان  سالم  بدر نخواهد برد؛ ولی  خدا محض  خاطربرگزیدگان  خود، آن  روزها را کوتاه  خواهد کرد.متی ۲۴:۲۱-۲۲

پوئل در نوشته هایش در مورد ضد مسیحیت و آخر دنیا مطالبی را آورده است و در مورد ساخته شدن معبد هم نوشته است. حتی در مورد آخر دنیا قبل از ویرانی معبد دوم گفته است.

بگذارید هر چه  می خواهند، بگویند؛ ولی  شما فریب  سخنان  ایشان  را نخورید.
اما بدانید که  تا این  دو رویداد واقع  نشود، آن  روز نخواهد آمد: نخست ، شورشی  بر ضد خدا بر پا خواهد شد؛ دوم ، آن  مرد جهنمی  که  عامل  این  شورش  است ، ظهور خواهد کرد.  ۴  او با هر چه  که  مربوط  به  دین  و خدا است ، مخالفت  خواهد نمود. حتی  وارد خانه  خدا خواهد شد، و در آنجا نشسته ، ادعا خواهد کرد که  خداست .دوم تسالونیکیان ۲:۳-۴

” روزی ” روزیکه پوئل آنرا به روز خدا ، روز آخر دنیا، رجوع میدهد. در کتاب مکاشفه و دانیال به ” مرد گناهکار ” یعنی غیر مسیحی اشاره شده است. چیزی که شخصاً در این روز انجام می شود وارد شدن به معبد بر روی کوه موریا است و ادعای خدائی بودنش است. پوئل در مورد خیلی از چیزهائیکه مسیح در مورد آن در متی ۲۴:۱۵ صحبت کرده، گفته است. مشکل در مورد این پیش گوئی ها تنها این است که معبد باید ساخته شود. برای ساخته شدن معبد یهودی ها باید مسجدالاقصی خراب شود.

امروزه یک حرکت فعال برای ساخته شدن معبد وجود دارد. بسیاری از یهودی ها فکر می کنند که برای رهائی و نجات اسرائیل برای همیشه باید مسجدالاقصی خراب شود. بسیاری از یهودی های متعصب فکر می کنند که باید هر چه زودتر معبد سوم ساخته شود چون حقشان است و طبق فرمان خدا نیز است. و خیلی ها هم ادعا می کنن که مشکلات اسرائیلی ها بخاطر عدم ساختن معبد سوم است.

ساختن معبد سوم ظاهراً کار ساده ای نیست.برای اینکه این اتفاق بیفتد، اسلام باید قدرتش به اسرائیلیهای ترسان منتقل گردد. معبد سوم تنها با جنگ علیه مسلمانها ساخته می شود.

به همین دلیل دانیال در بخش هفتاد هفته دانیال در ۹:۲۷ به ما می گوید که توافق نامه این معبد توسط خیلی از ارتش ها و کشورها انجام خواهد شد. عهد و پیمانی که به اسرائیلی ها اجازه میدهد که معبد را بسازند در ” هفته هفتادم ” یا ” دوران سختی ” آمده است.

این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک «هفته ای» می بندد، ولی وقتی نصف این مدت گذشته باشد، مانع تقدیم قربانیها و هدایا خواهـد شد. سپس این خرابکار، خانـه خـدا را آلـوده خواهـد ساخت، ولـی سرانجـام آنچه برای او مقرر شده بر سرش خواهد آمد.»دانیال ۹:۲۷

۴- آمدن عجوج و مجوج

مسلمانها از اهمیت مسجدالاقصی خبر دارند و اینکه اگر مسجد خراب شود، فضا برای ساخته شدن معبد سوم مهیا می شود. لذا این حمله مسلمانها به اسرائیل ، از نقطه نظر حزقیال در ۲۵۰۰ سال قبل دیده شده بود.

خدا به اسرائیل می گوید که انها باید دوباره جمع شوند تحت یک ملت بعد از یک مدت پراکنده شدن طولانی  و معبد را از نو بسازند. حزقیال توسط بابلی ها در شهر بابل در سال ۵۹۷ قبل از میلاد اسیر می شود. خدا به حزقیال می گوید که در مورد آینده اسرائیل و مردم دنیا بنویسد.

در این پیغام خدا به مردم اسرائیل می گوید که در “آخر دنیا” آنها دوباره دور هم جمع می شوند. حزقیال در مورد جزئیات برگشتن اسرائیلی ها از کشورهای مختلف در بخشهای ۳۶ و ۳۷ توضیح میدهد.

در بخش ۳۸ و ۳۹ بعد از جمع شدن مردم اسرائیل ، حزقیال در مورد حمله به اسرائیل در ” آخر دنیا ” خبر میدهد.

پس‌ از یک‌ مدت‌ طولانی‌ از تو خواسته‌ خواهد شد که‌ نیروهای‌ خود را بسیج‌ کنی‌. تو به‌ سرزمین‌ اسرائیل‌ حمله‌ خواهی‌ کرد، سرزمینی‌ که‌ مردم‌ آن‌ از اسارت‌ سرزمین‌های‌ مختلف‌ بازگشته‌ و در سرزمین‌ خود در امنیت‌ ساکن‌ شده‌اند؛ حزقیال ۳۸:۸

در طول تاریخ تنها دو بار است که اسرائیلیها جمع شدند و به سرزمینشان بر گشتند، یک بار در زمان کوروش پادشاه ایران زمین ، بعد از شکست بابلی ها در سال ۵۳۹ قبل از میلاد، و دفعه دوم جمع شدن حال مردم اسرائیل است.

حزقیال در مورد کشورهای که دشمن اسرائیل می شوند و آنها را می ترسانند، نام برده است. او مشخصاً در مورد ایران و گروه عجوج و مجوج که در شمال هستند ، گفته است. که کشوری که در شمال است همان روسیه است.

این‌ پیغام‌ نیز از جانب‌ خداوند به‌ من‌ رسید:
«ای‌ انسان‌ خاکی‌، رو به‌ سرزمین‌ ماجوج‌ که‌ در سمت‌ شمال‌ است‌ بایست‌ و بضد جوج‌، پادشاه‌ ماشک‌ و توبال‌پیشگویی‌ کن‌. به‌ او بگو که‌ خداوند می‌فرماید: «من‌ بضد تو هستم‌.  ۴  قلاب‌ در چانه‌ات‌ می‌گذارم‌ و تو را به‌ سوی‌ هلاکت‌ می‌کشم‌. سربازان‌ پیاده‌ و سواران‌ مسلح‌ تو بسیج‌ شده‌، سپاه‌ بسیار بزرگ‌ و نیرومندی‌ تشکیل‌ خواهند داد.  ۵  پارس‌، کوش‌، و فوط‌ هم‌ با تمام‌ سلاحهای‌ خود به‌ تو خواهند پیوست‌. ۶  تمام‌ لشکـر سرزمین‌ جومر و توجرمه‌ از شمـال‌، و نیز بسیاری‌ از قومهای‌ دیگر، به‌ تو ملحق‌ خواهند شد.حزقیال ۳۸:۱-۶

ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی است که منابع طبیعی هم زیاد دارد. و ادعا می کند که برای رسیدن به اهداف انرژی صلح آمیز می خواهد که راکتور اتمی  داشته باشد. روس ها راکتور اتمی ساخته اند ولی هنوز با سوخت اتمی فعال نشده است. با اینحال روسیه موافقت کرده است که راکتور با سوخت بسازد.( آژانس بین المللی انرژی اتمی، IAEA )

ایران دشمن قسم خورده اسرائیل است.اسرائیل و امریکا در صورت رسیدن ایران به سلاح اتمی قصد حمله به آن را دارند.

همچنین ایران اعلام کرده است که اگر اسرائیل به سمت مسجدالاقصی حرکت کند، به اسرائیل حمله می کند. مشکل اسرائیل در حال حاضر این است :

آیا آنها باید صبر کنند که ایران به سلاح اتمی برسد و بعد به ان حمله کنند؟

آیا آنها باید به ایران حمله کنند و بقیه کشورها را ناامید کنند؟

بیش از ۲۵۰۰ سال قبل، حزقیال در مورد این جنگ ها بین مردم اسرائیل و دشمنانش در ” آخر دنیا” گفته بود. حزقیال همچنین در مورد مردم نوشتته است که در این روز این پیش گوئی ها را می بینند که به حقیقت پیوسته است.

با سپاه‌ عظیم‌ خود از شمال‌ می‌آیی‌ و مثل‌ ابر زمین‌ را می‌پوشانی‌. این‌، در آینده‌ دور اتفاق‌ خواهد افتاد. من‌ تو را به‌ جنگ‌ سرزمین‌ خود می‌آورم‌، ولی‌ بعد در برابر چشمان‌ همه‌ قومها تو را از میان‌ برمی‌دارم‌ تا به‌ همه‌ آنها قدوسیت‌خود را نشان‌ دهم‌ و تا آنها بدانند که‌ من‌ خدا هستم‌.»

۱۷  خداوند می‌فرماید: «تو همانی‌ که‌ مدتها پیش‌ توسط‌ خدمتگزارانم‌ یعنی‌ انبیای‌ اسرائیل‌ در باره‌ات‌ پیشگویی‌ کرده‌، گفتم‌ که‌ بعد از آنکه‌ سالهای‌ بسیار بگذرد، تو را به‌ جنگ‌ قوم‌ خود خواهم‌ آورد.

حزقیال ۳۸:۱۶-۱۷

روزیکه این وقایع به حقیقت می پیوندد، مردم کتاب انجیل را باز خواهند کرد و کتاب حزقیال را و می بینند که خدای اسرائیل همه چیز را کنترل می کند. میبینند که خدای اسرائیل خدای واقعی است که روس ها و مسلمان ها با او به نبرد بر خواستند.

به‌ این‌ طریق‌ عظمت‌ و قدوسیت‌ خویش‌ را به‌ همه‌ قومهای‌ جهان‌ نشان‌ خواهم‌ داد و آنها خواهند دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌.»حزقیال ۳۸:۲۳

و در ادامه پس از شکست عجوج و مجوج در سرزمین اسرائیل ، حزقیال در مورد ساخته شدن معبد  می گوید و زمانیکه شکوه خداوند به این معبد نازل می شود.( حزقیال ۴۰و۴۳ ) جنگ با عجوج و مجوج باعث می شود که مسجد مسلمان ها براحتی ویران شود. علیرغم میل شدید مسلمانها به از بین بردن اسرائیل، آنها شکست می خورند. بعد از این جنگ و شکست خوردن مسلمانها و پیروزی اسرائیل ، اسرائیل شروع به ساختن معبد سوم خواهد نمود. که این در همان دوره سختی انجام می گردد.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید