اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۱

image_pdfimage_print

اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۱
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۱

۱۱↵ ای عزیزان، اگر محبّت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم.