یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷
یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷

یوحنا باب ۱۵ آِیه ۷

۷↵ اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه می‌خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می‌شود.