اسلام گریزی جوانان به رشد مسیحیت انجامیده است

image_pdfimage_print
اسلام گریزی جوانان به رشد مسیحیت انجامیده است
اسلام گریزی جوانان به رشد مسیحیت انجامیده است

استقبال از برنامه های تلویزیونی، استفاده وسیع از وب سایت های مربوط به تبلیغ مسیحیت و تماس های تلفنی که ایرانیان از داخل کشور با این رسانه ها برقرارمی کنند، بخصوص از شهرهای مذهبی ایران همگی نشان دهنده تشدید استقبال مردم در گرویدن به دین مسیحیت است.

یکی از مهم ترین عرصه های انتقاد از جمهوری اسلامی توسط مجامع حقوق بشری و نیز جامعه جهانی، تبعیض های مذهبی و نیز اعمال خشونت علیه آن بخش از دین باوران در کشور است که رهبران جمهوری اسلامی اساسن وجود آنان را خطری علیه خود میپندارند. بهائیان و ایرانیانی که به مسیحیت روی می آورند در زمره این “خطرات” بشمار می روند.
در مورد موج گرایش به مسیحیت، مقامات رژیم تاکنون باصطلاح ظرافت بیشتری بکار گرفته و مقابله دائم و بی تزلزلی را که علیه این گروه از شهروندان ایرانی بکار میگیرند، با احتیاط و رعایت پنهان کاری به سرانجام میرسانند.
بدون شک محاسبات دیپلماتیک بین المللی و چه بسا حضور غیر قابل انکار شهروندان ارمنی در سراسر کشور، که بخش دین باورشان همگی مسیحی مذهبند، مسئولان را واداشته است تا آنجا که ممکن است مبارزه سرسختانه ای را که علیه موج تغییر دین و گرویدن به مسیحیت به اجرا گذاشته اند، از دیده ها پنهان دارند و قربانیان خود را به روش های پیچیده تر و پنهان کارانه تری مورد تعرض و تهدید قرار دهند.
در ایران برخی از روحانیون مخالف معتقدند که خشونت و آزار علیه نودینان مسیحی به این دلیل شدت بیشتری پیدا کرده است، که موج اسلام گریزی در میان جوانان کشور گسترش بیشتری یافته است.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید