سوگنامه باب ۳ آیه ۲۳

image_pdfimage_print
سوگنامه باب ۳ آیه ۲۳
سوگنامه باب ۳ آیه ۲۳

سوگنامه باب ۳ آیه ۲۳

۲۳↵ آنها هر صبح تازه می‌باشند و وفاداری او عظیم است.