مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۳

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۳
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۳

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۳

۳↵ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.