مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۴

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۴
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۴

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۴

۴↵ او حافظ و نگهبان اسرائیل است و هرگز نمی‌خوابد.