مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۶

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۶
مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۶

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۶

۶↵ آفتاب در روز تو را اذیّت نخواهد کرد و مهتاب نیز در شب.