شورای یهود (سنهدرین) در زمان عیسی چه وظیفه ایی داشت؟

image_pdfimage_print

رای دادگاه عالی اروپا بر اعطای پناهندگی برای نوکیشان مسیحی ایرانی

سنهدرین یا شورای یهود مهم ترین شورای رهبری قوم یهود بود. کاهن اعظم رهبر این شورا بود. در زمان رخدادهای مربوط به عهد جدید، رسیدگی به مسائل مذهبی و داخلی یهودیان در حوزه اختیارات سنهدرین بود. با وجود این، سنهدرین این اجازه را نداشت که اقدامی در مخالفت با رومیان انجام دهد. همچنین رهبران یهود این اجازه را نداشتند که حکم مرگ را در مورد یک مجرم اجرا کنند. به همین دلیل، حکم مرگ عیسی، به فرمان فرماندار رومی، پنطیوس پیلاطس، اجرا شد.
سنهدرین به جز کاهن اعظم، از هفتاد عضو تشکیل می‌یافت. این اعضا از میان رهبران و مشایخ قوم یهود انتخاب می‌شدند.

کاهن اعظم قیافا نام داشت که شور کردند که چگونه با حیله عیسی را دستگیر کنند و به قتل رسانند.ولی می گفتند:نه در ایام عید مبادا مردم شورش کنند. متی ۲۶-۳-۵

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید