اشعیا باب ۲۵ آیه ۸

image_pdfimage_print

اشعیا باب ۲۵ آیه ۸
اشعیا باب ۲۵ آیه ۸

اشعیا باب ۲۵ آیه ۸

۸ خداوند قادر متعال، مرگ را برای همیشه از بین خواهد برد! او اشکها را از چشم همه پاک می‌کند و شرمی را که قومش در سراسر دنیا متحمّل شدند، از بین خواهد برد. خداوند خودش چنین گفته است.