image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۶
اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۶

اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۶

۱۶↵ ما معنی محبّت را درک کرده‌ایم زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد. پس ما نیز باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم.