بیوگرافی شاگردان عیسی مسیح/آندریاس

image_pdfimage_print
اندریاس       Andrew
لغت فوق به معنای   جوانمرد   می‌باشد.

اندریاس اولین نفر از دوازده رسول بود که به شاگردی مسیح خوانده شد.
اندریاس شخصی ماهیگیر از اهالی بیت صیدا در شمال دریای جلیل بود. وی پسر یونا و برادر شمعون پطرس است. شغل وی ماهیگیری و با برادرش پطرس و با یعقوب و یوحنا پسران زبدی، شریک بوده و با هم به ماهیگیری می‌رفتند.

مراحل خوانده شدن
سه مرحله در خوانده شدن اندریاس به شاگردی وجود دارد.
اولین مرحله در کتاب یوحنا باب یک توضیح داده شده است. اندریاس پس از شنیدن آوازه شهرت یحیی تعمید دهنده به بیت عبره ( بیت عنیا) که در آنطرف رود اردن قرار داشت رفته و به شاگردان یحیی تعمید دهنده پیوست. عیسای مسیح نیز آنجا حضور داشت و اندریاس اولین نفری بود که پس از شنیدن پیغام یحیی تعمید دهنده در مورد عیسای مسیح که “اینک بره خدا”، و پس از آنکه اندریاس فهمید که عیسی همان مسیح است، به دنبال او راه افتاد و به شاگردی عیسی درآمد. وی یکی از دوازده شاگرد عیسای مسیح بود و برادر خود شمعون پطرس را نیز نزد مسیح آورد.
اندریاس احتمالا در بازگشت مسیح به جلیل، او را همراهی می‌کرده و یکی از کسانی بوده که در جشن عروسی در قانای جلیل حضور داشته است. اندریاس در کفرناحوم نیز حضور داشته و احتمالا با عیسی برای عید فصح به اورشلیم رفته است و در یهودیه همراه با سایر شاگردان مسیح نیز دیگران را تعمید می‌داده است.
اندریاس پس از بازگشت به جلیل، دوباره به شغل ماهیگیری ادامه داد تا برای دومین بار از طرف مسیح خوانده شد. پس از به زندان افتادن یحیی، عیسی اندریاس و پطرس را در کنار دریای جلیل دید و از آنها خواست که به دنبال او بروند. و از آنان خواست تا شغل خود را رها کرده تا آنان را صیاد مردم گرداند.هر دو برادر شغل ماهیگیری را رها کرده و به دنبال مسیح رفتند. اندریاس سپس با خانواده خود در کفرناحوم ساکن گردید. در آخرین مرحله وی در لیست رسولان مسیح قرار گرفت.

حضور در دوران عیسی
نام اندریاس همیشه در بین اولین چهار شاگرد عیسی قرار داشته است. اندریاس یکی از چهار شاگردی بود که همراه مسیح در کوه زیتون بود و وی یکی از کسانی بود که در مورد خراب شدن ساختمانهای عظیم و هیکل از عیسی سوال کرد. او به همراه فلیپس یکی دیگر از شاگردان مسیح، در خواست یونانیان برای ملاقات با مسیح را به وی اطلاع دادند. اندریاس معرف پسری به عیسی بود که پنج نان جو و دوماهی داشت و عیسی بوسیله آن پنج هزار نفر را غذا داد.

زندگی پس از عروج مسیح
اندریاس پس از صعود عیسای مسیح به آسمان به اورشلیم بازگشته و با سایر شاگردان در بالا خانه‌ای به دعا مشغول شدند. در کتاب مقدس چیز بیشتری در مورد وی ذکر نشده است.
بنا بر روایات، اندریاس در شهر اخائیه واقع در یونان بوسیله صلیب به شهادت رسیده است. صلیب وی به شکل ضربدر x بوده است و مدت چند روز بر بالای صلیب، برای نمایش عموم قرار داشته و سرانجام بر اثر تشنگی از بین رفته است. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است.

نماد
نماد اندریاس یک صلیب به شکل ضربدر x می‌باشد، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می‌شود.
تصویر یک صلیب به شکل ضربدر x نمادی است که نشان دهنده آن است که اندریاس بر روی چنین صلیبی به شهادت رسیده است.
سی‌ام ماه نوامبر (November) هر سال، روز یادبود اندریاس می‌باشد.

منابع کتاب مقدس:   متی باب ۴، ۱۰ – یوحنا باب ۱ تا ۴، ۶، ۱۲ و ۲۱ – مرقس باب ۱، ۳، ۱۳ – لوقا باب ۶ – اعمال باب ۱

یوحنا باب ۱ آیه ۴۴
۴۴ و فیلپس از بیت صیدا از شهر اندریاس وپطرس بود.

متی باب ۴ آیه ۱۸
۱۸ و چون عیسی به کناره دریای جلیل میخرامید، دو برادر یعنی شمعون مسمی به پطرس و برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا میاندازند، زیرا صیاد بودند

متی باب ۱۰ آیه ۲
۲ و نامهای دوازده رسول این است: اوّل شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس؛ یعقوب بن زبدی و برادرش یوحنا؛

مرقس باب ۳ آیه ۱۸
۱۸ و اندریـاس و فیلپّـس وبرتولما و متی و توما و یعقوب بن حلفی و تدی و شمعون قانوی،

لوقا باب ۶ آیه ۱۴
۱۴ یعنی شمعون که او را پطرس نیز نام نهاد و برادرش اندریاس، یعقوب و یوحنا، فیلپس و برتولما،

راه مسیح و مسیحت

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید