مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴
مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴

مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۲۴

۲۴↵ این است روزی که خداوند ساخته است، بیایید تا با هم شادی کنیم و آن را جشن بگیریم.