اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۲

image_pdfimage_print
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۲
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۲

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۲

۲↵ اگر قادر به نبوّت و درک کلّیه اسرار الهی و تمام دانش‌ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوهها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم، ولی محبّت نداشته باشم هیچ هستم!