متی باب ۶ آیه ۴

image_pdfimage_print
متی باب ۶ آیه ۴
متی باب ۶ آیه ۴

متی باب ۶ آیه ۴

۴↵ از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد.