مَرقُس (نویسنده انجیل) کیست؟

image_pdfimage_print

مَرقُس نام یکی از مبشرین و نویسنده دومین انجیل می‌باشد. نام اصلی وی یوحنا و لقب وی مرقس می‌باشد. وی پسر عموی برنابا و پسر مریم می‌باشد، نامی از پدر وی در کتاب مقدس دیده نمی‌شود اما مادرش از ایمانداران بوده که پس از آنکه پطرس در زمان هیرودیس دستگیر شده و به زندان افتاد، توسط فرشته خداوند از زندان نجات پیدا کرد، و به خانه مریم مادر مرقس که عده ای از ایمانداران برای دعا آنجا جمع شده بودند، رفت. از وی در رساله پولس به فلیمون و دوم تیموتائوس و رساله اول پطرس نام برده شده است.
مرقس همراه با برنابا و پولس به سلوکیه و از آنجا با کشتی به قبرس رفتند. و در شهر سلامیس و تمامی جزیره به مسیح، موعظه می‌کردند. سپس پولس و همراهانش با کشتی به پرجه پمفلیه رفتند و در آنجا مرقس از آنان جدا شده به اورشلیم بازگشت.
پس از مدت زمانی، پولس از برنابا خواست که به شهرهایی که قبلا بوده اند، سربزنند، برنابا می‌خواست که مرقس نیز همراه آنان باشد، ولی بر سر بردن مرقس با پولس دچار اختلاف شده و از هم جدا شدند و برنابا با مرقس به قبرس رفتند.
پس از مدتی مرقس را همراه با پولس در اولین زندانی شدن پولس در روم می‌بینیم و پس از مدتی او پیش پطرس دیده می‌شود و پطرس او را پسر خود می‌خواند. پس از چندی او در نزد تیموتائوس در افسس می‌باشد و زمانیکه پولس در دومین بار زندانی شدن خود در روم از تیموتائوس می‌خواهد که مرقس را نیز همراه خود بیاورد. و بعد از آن دیگر اطلاعاتی از مرقس در دسترس نمی‌باشد.

منابع کتاب مقدس: اعمال باب ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ – کولسیان باب ۴ – تیموتائوس دوم باب ۴ – فلیمون باب ۱ – پطرس اول باب ۵

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید