مطابق با کتاب مقدس، چه چیزی پیوند ازدواج را برقرار می کند؟ قسمت سوم

image_pdfimage_print

قسمت سوم

پس، چه چیزی ازدواج را در نظر خدا برقرار می سازد؟

به نظر می رسد که اصول زیر باید پیروی شود:
۱) تا آنجا که الزامات قانونی معقول هستند و بر خلاف کتاب مقدس نیستند، زن و مرد باید هر مصوبه ی رسمی حکومتی را که موجود است پیگیری کنند.
۲) زن و مرد باید از عرف فرهنگی، خانوادگی، و پیمانی که برای به رسمیت شناخته شدن زوج به عنوان “ازدواج رسمی” بکار می رود، پیروی کنند.
۳) اگر امکان دارد، زن و مرد باید ازدواج را از لحاظ جنسی کامل کنند و جنبه ی جسمانیِ اصل «یک تن شدن» را محقق کنند.

اما اگر یک یا بیشتر از یکی از این اصول محقق نشود چه؟ آیا چنین زوجی باز هم در نظر خدا مزدوج تلقی می شوند؟

نهایتا این بین زوجین و خدا است. خدا قلبهایمان را می داند (اول یوحنا ۲۰:۳). خدا تفاوت بین عهد راستین ازدواج و تلاش برای توجیه بی عفتی جنسی را می داند.

پایان
منبع: gotquestionsقسمت سوم

پس، چه چیزی ازدواج را در نظر خدا برقرار می سازد؟

به نظر می رسد که اصول زیر باید پیروی شود:
۱) تا آنجا که الزامات قانونی معقول هستند و بر خلاف کتاب مقدس نیستند، زن و مرد باید هر مصوبه ی رسمی حکومتی را که موجود است پیگیری کنند.
۲) زن و مرد باید از عرف فرهنگی، خانوادگی، و پیمانی که برای به رسمیت شناخته شدن زوج به عنوان “ازدواج رسمی” بکار می رود، پیروی کنند.
۳) اگر امکان دارد، زن و مرد باید ازدواج را از لحاظ جنسی کامل کنند و جنبه ی جسمانیِ اصل «یک تن شدن» را محقق کنند.

اما اگر یک یا بیشتر از یکی از این اصول محقق نشود چه؟ آیا چنین زوجی باز هم در نظر خدا مزدوج تلقی می شوند؟

نهایتا این بین زوجین و خدا است. خدا قلبهایمان را می داند (اول یوحنا ۲۰:۳). خدا تفاوت بین عهد راستین ازدواج و تلاش برای توجیه بی عفتی جنسی را می داند.

پایان
منبع: gotquestionsقسمت سوم

پس، چه چیزی ازدواج را در نظر خدا برقرار می سازد؟

به نظر می رسد که اصول زیر باید پیروی شود:
۱) تا آنجا که الزامات قانونی معقول هستند و بر خلاف کتاب مقدس نیستند، زن و مرد باید هر مصوبه ی رسمی حکومتی را که موجود است پیگیری کنند.
۲) زن و مرد باید از عرف فرهنگی، خانوادگی، و پیمانی که برای به رسمیت شناخته شدن زوج به عنوان “ازدواج رسمی” بکار می رود، پیروی کنند.
۳) اگر امکان دارد، زن و مرد باید ازدواج را از لحاظ جنسی کامل کنند و جنبه ی جسمانیِ اصل «یک تن شدن» را محقق کنند.

اما اگر یک یا بیشتر از یکی از این اصول محقق نشود چه؟ آیا چنین زوجی باز هم در نظر خدا مزدوج تلقی می شوند؟

نهایتا این بین زوجین و خدا است. خدا قلبهایمان را می داند (اول یوحنا ۲۰:۳). خدا تفاوت بین عهد راستین ازدواج و تلاش برای توجیه بی عفتی جنسی را می داند.

پایان
منبع: gotquestions

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید