آیا حاضرید مسیحی شوید؟

image_pdfimage_print

۲۲۸۷۱۶_۱۰۱۵۰۱۹۰۲۴۴۵۵۷۳۵۵_۷۰۶۳۰۹۷۲۳۵۴_۷۰۸۳۳۶۰_۶۵۷۴۵۰۱_n

بخاطر محبت خدا به ما، او مسیحی شدن را بسیار ساده کرده است. فقط باید عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و مرگ او را بعنوان قربانی کافی برای گناهانمان قبول کنیم (یوحنا ۳: ۱۶)، و اینکه کاملا و فقط به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کنیم (یوحنا ۱۴: ۶، اعمال رسولان ۴: ۱۲). مسیحی شدن یک تشریفات مذهبی، رفتن به کلیسا، و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. مسیحی شدن رابطه شخصی داشتن با عیسی مسیح است. رابطه شخصی با عیسی مسیح از طریق ایمان است که شخص را مسیحی می کند.

آیا حاضرید مسیحی شوید؟
اگر حاضرید با دریافت عیسی مسیح بعنوان نجات دهندۀ خود مسیحی شوید، تنها کاری که باید بکنید این است که ایمان بیاورید.

آیا باور و قبول دارید که گناه کرده اید و سزاوار داوری خدا هستید؟
آیا باور و قبول دارید که عیسی مسیح تنبیه شما را به گردن گرفت و بجای شما مُرد؟
آیا باور و قبول دارید که مرگ او برای پرداخت بهای گناهان شما کافیست؟

اگر جواب به هر سه سوال بله است، فقط اعتمادتان را بر روی مسیح بعنوان نجات دهنده بگذارید. او را دریافت کنید، و فقط و کاملا به او اعتماد کنید. این تنها چیزیست که باید انجام دهید تا مسیحی شوید.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید