چگونه باید سعی کنیم اشخاص متعصب را به نزد مسیح بیاوریم؟/۲

image_pdfimage_print

چند پیشنهاداتی داده می شود :
الف _ زندگی حقیقی مسیحی را به ایشان نشان دهیم، زیرا این نوع زندگی در هیچ مذهب دیگر پیدا نمی شود. روح و بخششی که در برادر شیخ کامل منصور بود قلب شیخ را عوض کرد و او را وادار نمود که توبه کرده ایمان آورد. این دلیل عملی از مباحثات لفظی ما موثر تر است.
ب _ ایشان را با زندگی عیسی مسیح آنطوریکه در کتاب مقدس مکشوف شده است آشنا کنیم، و آنان را تشویق نمائیم که کتاب مقدس را با دقت برای خود بخوانند. آن وقت خواهند فهمید که فرق بین مسیحیان و پیشوایان مذهبی دیگر چیست و وقتی که به مسیح نگاه می کنند ملتفت می شوند چقدر گناهکارند و چقدر به نجات دهنده بیگناه احتیاج دارند.
ج _ بیان کنیم که چگونه خدا پسر خود را فرستاد تا با دادن جان خود ما را از گناه نجات دهد. به این وسیله با محبت عظیم خدا نسبت به ایشان آشنا خواهند شد و ممکن است آن محبت دلهای سخت ایشان را نرم کند.
د _ وقتی که ایراد می گیرند ما با صبر و محبت جواب داده آنچه را نمی فهمند بیان کنیم. بهتر است باهاشون مباحثه نکنیم و به مذهب ایشان بد نگوئیم زیرا ممکن است هردو عصبانی شویم و کسانی که طالب نجات آنها هستیم بیش از پیش از مسیح دور شوند.
ه _ با ایشان و برای ایشان دعا کنیم زیرا غالباٌ روح خدا دعاهای محبت آمیز را برای تغییر قلب های مردم به کار می برد.
یک نفر هر روز دعا می کرد «ای خدا قلب خانم من را نرم کن» بعد از چند روز آن زن وقتی که این دعا را شنید شروع به گریه کرد و گفت : قلب من اینقدر سخت نیست. بعدا به مسیح ایمان آورده و تعمید گرفت.
و _ سعی کنیم همیشه در تنهائی با ایشان صحبت کنیم، زیرا اگر در حضور دیگران صحبت کنیم آنها فکر خواهند کرد که باید از دین خود دفاع کنند ولی در صحبت خصوصی زودتر حاضر می شوند که به گناهکار بودن خود و احتیاج خود برای نجات اقرار کنند.
ز _ ابتدا قلبهای ایشان و سپس سرهای ایشان را خطاب کنیم، یعنی راجع به زحمات و غصه ها و گناهان ایشان با آنها صحبت کرده نشان دهیم مسیح چگونه می تواند آنها را کمک کند. بعد از آنکه خدا قلب های ایشان را لمس کرده است می توانیم بهتر حقیقت را به ذهن های ایشان بسپاریم. غالباً آسان تر است که از در قلب داخل شویم تا از در مغز.
ح _ ایشان را قلبا دوست بداریم. همه ما سرگذشت مسابقه آفتاب و باد را که کدام یک می توانند شخص را زودتر مجبور کند پالتو خود را در آورد، شنیده ایم. باد خیلی کوشش کرد ولی هر قدر سخت وزید آن شخص پالتو خود را دور خود محکم تر پیچید. آنگاه آفتاب شروع به تابیدن کرد و به زودی آن شخص پالتوی خود را باز کرد و بالاخره آن را در آورد.
پس غالبا اتفاق می افتد که دلیل های ما یا حمله هائی که به عقاید و رسوم مردم می کنیم کمتر تاثیر می کند و برعکس حرارت محبت مسیح در قلبهای ما آنان را وادار خواهد کرد که عقاید قدیمی را از خود دور کرده مسیح را پیروی کنند.

منبع:کلیسای ایرانیان

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید