اشعیا باب ۲۶ آیه ۹

image_pdfimage_print
اشعیا باب ۲۶ آیه ۹
اشعیا باب ۲۶ آیه ۹

اشعیا باب ۲۶ آیه ۹

۹↵ در شب با تمام وجودم مشتاق تو هستم. وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها می‌آموزند که عدالت چیست.