اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۴  آیه ۱۳
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۳

اول یوحنا باب ۴  آیه ۱۳

۱۳↵ چگونه می‌توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از اینکه او روح خود را به ما بخشیده است!