اول یوحنا باب ۲ آیه ۲

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۲ آیه ۲
اول یوحنا باب ۲ آیه ۲

اول یوحنا باب ۲ آیه ۲

۲↵ زیرا خود مسیح کفّارهٔ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان همهٔ مردم دنیا.