اول یوحنا باب ۲ آیه ۱

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۲ آیه ۱
اول یوحنا باب ۲ آیه ۱

اول یوحنا باب ۲ آیه ۱

۱↵ ای فرزندان من، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند -‌همان عیسی مسیح که کاملاً نیکوست-