اول پطرس باب ۵ آیه ۹

image_pdfimage_print
اول پطرس باب ۵ آیه ۹
اول پطرس باب ۵ آیه ۹

اول پطرس باب ۵ آیه ۹

۹↵ با قدرت ایمان در مقابل او بایستید، زیرا می‌دانید که ایمانداران در تمام دنیا به همین زحمات دچار شده‌اند.