ابا Abba

image_pdfimage_print

ابا       Abba
لغت فوق به معنای   ای پدر   می‌باشد.

اَبا سه بار در عهد جدید آمده است و نشان بر ارتباطی نزدیک و گرم با شخص دارد.

منابع کتاب مقدس:   مرقس باب ۱۴ – رومیان باب ۸ – غلاطیان باب ۴

مرقس باب ۱۴ آیه ۳۶
۳۶ پس گفت: “یا اَبا پدر، همه چیز نزد تو ممکن است. این پیاله را از من بگذران، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.”

رومیان باب ۸ آیه ۱۵
۱۵ از آنرو که روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان شوید بلکه روح پسر خواندگی را یافته‌اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می‌کنیم.

غلاطیان باب ۴ آیه ۶
۶ اما چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می‌کند “یا ابا” یعنی“ای پدر.”

منبع:مسیح تنها راه نجات

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید