الف و یا Omega and Alpha

image_pdfimage_print

الف و یا       Omega and Alpha
لغت فوق به معنای   ازلی و ابدی   می‌باشد.

الف و یا به مفهوم خدایی است، که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود، و نشان دهنده محاط بودن خداوند بر همه چیز است. در کتاب مکاشفه عهد جدید، عیسای مسیح از این عنوان استفاده می‌کند.

منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۱، ۲۱ و ۲۲

مکاشفه باب ۱ آیه ۸
۸ “من هستم الف و یا، اول و آخر،” می‌گوید آن خداوند خدا که هست و بود و می‌اید، قادر علی الاطلاق.

مکاشفه باب ۱ آیه ۱۱
۱۱ که می‌گفت: “من الف و یا و اول و آخر هستم. آنچه می‌بینی در کتابی بنویس و آن را به هفت کلیسایی که در آسیا هستند، یعنی به افسس و اسمیرنا و پرغامس و طیاتیرا و ساردس و فیلادلفیه و لائودکیه بفرست.”

مکاشفه باب ۲۱ آیه ۶
۶ باز مرا گفت: “تمام شد! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات، مفت خواهم داد.

مکاشفه باب ۲۲ آیه ۱۳
۱۳ من الف و یاء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم.”

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید