افسسیان باب ۴ آیه ۲۶

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۴ آیه ۲۶
افسسیان باب ۴ آیه ۲۶

افسسیان باب ۴ آیه ۲۶

اگر عصبانی شُدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند.