افسسیان باب ۴ آیه ۲۷

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۴ آیه ۲۷
افسسیان باب ۴ آیه ۲۷

افسسیان باب ۴ آیه ۲۷

به ابلیس فرصت ندهید.