اول یوحنا باب ۴ آیه ۱

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱
اول یوحنا باب ۴ آیه ۱

اول یوحنا باب ۴ آیه ۱

ای عزیزان، به هر نبوّتی (الهامی) اعتماد نکنید، بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه، زیرا عدّهٔ ‌زیادی هستند که به سرتاسر دنیا رفته، به دروغ نبوّت می‌کنند. ۲چگونه می‌توان نبوّتی را که از طرف روح خداست تشخیص داد؟ هرکه با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد، از جانب خداست