آفرینش، تکامل، یا هر دو ؟-۲

image_pdfimage_print

قسمت دوم

دیدگاه اول: آفرینش ناگهانی

برخی از مسیحیان به انضمام آنانی که دانشمند هستند بر این باورند که خداوند تمامی بخشهای جهان را با صدور فرمان خود و به صورتی مافوق طبیعی و به ناگهان آفرید (اشعیا ۴۸: ۳؛ عبرانیان ۱۱: ۳). آنها باور دارند که خداوند برای آفرینش جهان، گیاهان و حیوانات واقعاً از شش روز بیست و چهار ساعته استفاده کرد و آنرا دقیقا به همان صورتی آفرید که در کتاب پیدایش فصل ۱ ثبت شده است. از اینرو مخلوق بشری در روز ششم آفریده شد. از آنجاییکه آنها نیکو آفریده شدند، پس اولین انسان برای مدتی در پارسایی و عدالت کامل زندگی کرد. اما پیدایش فصل ۳ به ما در مورد وسوسه آدم و حوا و درباره توافق آنها برای عدم اطاعت از خداوند می‌گوید (آیه ۶). این تمرد و طغیان بر علیه خداوند سبب فاسد شدن طبیعت انسان و بردگی گناه می‌شود (مزمور ۵۱: ۵؛ رومیان ۶: ۱۷). گناه آنها همچنین سبب فساد کل زمین می‌شود (پیدایش ۳: ۱۷-۱۸؛ رومیان ۸: ۱۹-۲۱).
این مسیحیان باور دارند که مرگ روحانی و جسمانی انسانها برای اولین بار زمانی وارد جهان شد که آدم و حوا در گناه سقوط کردند (مقالات عمومی: سقوط در گناه مشاهده شود). دانشمندانی که پایبند اولین دیدگاه مبنی بر آفرینش ناگهانی هستند اشاره می‌کنند که تکامل هنوز در حد یک نظریه یا یک فرضیه است و بوسیله روشهای علوم ریاضی قابل اثبات نیست. آنها بر این باورند که جهش‌های ژنتیکی نمی‌توانند انواع جدیدی از حیوانات و گیاهان را تولید کنند. تغییرات رخ می‌دهد اما فقط در داخل محدوده‌ای که خداوند در آفرینش اولیه خود تعیین کرده است.
افراد بسیاری در این اولین گروه به نظریه زمین جوان نیز اعتقاد دارند. آنها تعلیم می‌دهند که زمین خیلی قدیمی نیست، حتی با وجود اینکه خیلی قدیمی به نظر می‌رسد. دانشمندانی که با این نظریه موافقند می‌دانند که سنجشهای علمی زیادی عمر زمین (و جهان) را بیش از میلیونها سال نشان می‌دهد. و بسیاری از فسیلهای حیوانات و گیاهان باقی مانده در صخره ها، حتی دیگر بیش از این در دنیا زندگی نمی‌کنند. تمامی اینها نشان از قدمت زمین دارد. اما آنانی که پیرو نظریه جوان بودن زمین هستند استدلال می‌کنند که یا مقیاسهای ما اشتباه هستند یا اینکه خداوند این فسیلها را برای تخمین ظاهری عمر زمین آفریده است. بعلاوه آنها اشاره می‌کنند که بسیاری از این فسیلها ممکن است از بقایای گیاهان و حیواناتی باشند که در هنگام طوفان نوح از بین رفته‌اند (پیدایش فصل ۶-۸).
هر چند تمامی آنانی که به آفرینش ناگهانی اعتقاد دارند پیرو نظریه جوان بودن زمین نیستند. برخی از آنها راه حل متفاوتی ارائه می‌دهند که آنرا نظریه حد فاصل می‌نامند. آنها استدلال می‌کنند که یک مدت زمان طولانی یا یک حد فاصل مابین پیدایش ۱: ۱ و ۱: ۲ وجود داشته است. بر طبق این دیدگاه، خدا آسمانها و زمین را در حد کمال آفرید (پیدایش ۱: ۱). اما طغیان شیطان (اشعیا ۱۴: ۱۲-۱۵؛ مکاشفه ۱۲: ۷-۹) سبب شد تا زمین تهی و بایر شود (پیدایش ۱: ۲). این مسیحیان اعتقاد دارند که الباقی فصل ۱ کتاب پیدایش وصف حال آفرینش دوباره زمین و همچنین خلقت اولیه مرد و زن است. نظریه حد فاصل اجازه وجود یک دوره طولانی مدت را می‌دهد که سبب شکل گیری طبیعی فسیلها و طول عمر حقیقی زمین بر اساس همان قدمت واقعی می‌شود که بررسی بسیاری از دانشمندان نشان می‌دهد.
خواه عمر زمین جوان یا پیر باشد، این اولین گروه مسیحیان و دانشمندان همه بر آفرینش ناگهانی جهان توافق نظر دارند، که خداوند گیاهان، حیوانات، و انسان را ناگهانی و به طریقی ماورای طبیعی آفرید؛ و هر چیزی که بواسطه خداوند آفریده شد نیکو و کامل است؛ و اینکه مرگ جسمانی و روحانی مردان و زنان در نتیجه سقوط آنها در گناه است.
منبع: رازگاه
این مطلب ادامه دارد

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید