آیا پولس رسول ازدواج کرده بود ؟

image_pdfimage_print

در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که پولس رسول ازدواج کرده بود یا خیر. برخی گمان می کنند بر اساس آنچه که وی در اول قرنتیان ۹: ۱۵ گفته، ازدواج کرده بود: “آیا حق نداریم همچون سایر رسولان و برادران خداوند وکیفاهمسر ایمانداری را همراه خود داشته باشیم؟

اگر حتی زمانی هم پولس ازدواج کرده بود با توجه به اینکه هرگز اسمی از همسرش در هیچ کدام از نامه هایش نیاورده ، احتمالا همسرش فوت کرده بوده است. در اول قرنتیان می گوید که او عطیه تجرد دارد (اول قرنتیان ۷: ۱-۷)

اظهارات پولس در مورد مجردین و بیوه زنان در کلیسای قرنتیان بر مجرد بودن وی در زمان نوشتن نامه اش گواه است :

” به بیوه مردان و بیوه زنان می گویم که نیکوست همچون من مجرد بمانند . اما اگر خویشتنداری نمی کنند همسر اختیار کنند زیرا ازدواج از سوختن در آتش هوس بهتر است.” (اول قرنتیان ۷:۸-۹)

قطعا او در این زمان مجرد بوده اما اینکه بعد از آن ازدواج کرده است یا نه ،قابل تعمق و تفکر می باشد.

برخی معتقدند که پولس رسول ازدواج کرده بود چرا که تاریخ به ما می گوید که لازمه عضویت در شورای سنهدرین متاهل بودن است. هر چند وی هرگز اظهار نکرده بود که عضوی ازشورا بوده .

به نظر می رسد که وی به طور قطع بر انچه گفته بود پایبند بوده است.

“در یهودیگری از بسیاری از همسالان قوم خود پیشی گرفته در اجرای سنتهای پدران خویش بینهایت غیوربودم”(غلاطیان ۱: ۱۴) هر چند پولس قبل از ایمان به مسیح احتمال می رود که تا به این حد پیش نرفته باشد.

بنابراین در جواب این سوال که ایا پولس رسول ازدواج کرده بود؟ ممکن است زمانی ازدواج کرده باشد اما در کتاب مقدس بطور مشخص به این موضوع اشاره نشده است.


منبع مقاله: www.gotquestions.org

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید