ارمیا باب ۱۷ آیه ۸

image_pdfimage_print
ارمیا باب ۱۷ آیه ۸
ارمیا باب ۱۷ آیه ۸

ارمیا باب ۱۷ آیه ۸

او مثل درختی است که در کنار آبی روییده و در زمین پر آب ریشه دوانده است. از هوای گرم هراسی ندارد، چون برگهایش همچنان سبز می‌مانند. از نباریدن باران نیز نگران نیست، و همچنان میوه‌ خواهد آورد.