دوم پطرس باب ۳ آیه ۹

image_pdfimage_print
دوم پطرس باب ۳ آیه ۹
دوم پطرس باب ۳ آیه ۹

دوم پطرس باب ۳ آیه ۹

خداوند در انجام آنچه وعده داده است آن‌چنان‌که بعضی‌ها گمان می‌کنند تأمّل نمی‌کند، بلکه با صبر شما را تحمّل می‌نماید، زیرا نمی‌خواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند.