ال هشومایم El Hashamayim

image_pdfimage_print

ال هشومایم El Hashamayim
لغت فوق به معنای خداوندِ آسمانها می‌باشد.

اِل هَشومایم به مفهوم خدای سپهر، عرش و عالم روحانی می‌باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل هَشومایم به «خدای آسمانها» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: مزامیر باب ۱۳۶

مزامیر باب ۱۳۶ آیه ۲۶
۲۶ خـدای آسمانهـا را حمـد گوییـد، زیـرا که رحمت او تا ابدالا´باد است.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید