ال گنو El Kanno

image_pdfimage_print

ال گنو El Kanno
لغت فوق به معنای خداوند حسود می‌باشد.

اِل کَنٌو به مفهوم خدایی است غیور که در مورد قوم خود با غیرت عمل می‌نماید. خداوند بارها با این نام به قوم اسرائیل در ارتباط با روآوردن به پرستش بتها هشدار داده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل کَنٌو به «خدای غیور» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: خروج باب ۲۰ و ۳۴ – تثنیه باب ۴، ۵ و ۶ – یوشع باب ۲۴ – ناحوم باب ۱

خروج باب ۲۰ آیه ۵
۵ نزد آنها سجده مکن، و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه، خدای تو می‌باشم، خدای غیور هستم، که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می‌گیرم.

خروج باب ۳۴ آیه ۱۴
۱۴ زنهار خدای غیر را عبادت منما، زیرا یهوه که نام او غیور است، خدای غیور است.

تثنیه باب ۴ آیه ۲۴
۲۴ زیرا که یهُوَه خدایت آتش سوزنده و خدای غیور است.

تثنیه باب ۵ آیه ۹
۹ آنها را سجده و عبادت منما. زیرا من که یهُوَه خدای تو هستم، خدای غیورم، و گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند، می‌رسانم.

تثنیه باب ۶ آیه ۱۵
۱۵ زیرا یهُوَه خدای تو در میان تو خدای غیور است، مبادا غضب یهُوَه،خدایت، برتو افروخته شود، و تو را از روی زمین هلاک سازد.

یوشع باب ۲۴ آیه ۱۹
۱۹ پس یوشع به قوم گفت: «نمی توانید یهُوَه را عبادت کنید زیرا که او خدای قدوس است و او خدای غیور است که عصیان و گناهان شما را نخواهد آمرزید.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید