ال سدیک El Tsaddik

image_pdfimage_print

ال سدیک El Tsaddik
لغت فوق به معنای خداوند عادل می‌باشد.

اِل سَدٌیک به مفهوم خدای با انصاف و دادگر می‌باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل سَدٌیک به «خدای عادل» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: اشعیا باب ۴۵

اشعیا باب ۴۵ آیه ۲۱
۲۱ پس اعلان نموده، ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند. کیست که این را از ایام قدیم اعلان نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟ آیا نه من که یهوه هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید