ال روئی El Roi

image_pdfimage_print

ال روئی El Roi
لغت فوق به معنای خدای بینا می‌باشد.

اِل رُئی به معنای « خدایی که می‌بیند» می‌باشد. زمانیکه هاجر به خاطر بدرفتاری سارا از خانه فرار کرد، در نزدیکی چشمه‌ای واقع درصحرای شور، فرشته خداوند با وی سخن گفت و کلام او پر از تشویق برای هاجر بود و باعث بازگشت هاجر به خانه شد. و هاجر خداوند را «اَنتَ ایل رُئی» به معنای «تو خدایی هستی که می‌بینی» نامید.
توضیحات:
در کتاب مقدس تنها یک بار نام «اِل رُئی» برده شده است.

منابع کتاب مقدس: پیدایش باب ۱۶

پیدایش باب ۱۶ آیه ۱۳ تا ۱۴
۱۳ و او، نام خداوند را که با وی تکلم کرد، «اَنْتَایل رُئی» خواند، زیرا گفت: «آیا اینجا نیز به عقب او که مرا می‌بیند، نگریستم.» ۱۴ از این سبب آن چاه را «بِئَرلَحَی رُئی» نامیدند، اینک در میان قادِش و بارَد است.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید