رومیان باب ۸ آیه ۳۵

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۳۵
رومیان باب ۸ آیه ۳۵

رومیان باب ۸ آیه ۳۵

پس چه کسی می‌تواند ما را از محبّت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟