ال هنورا El Hannora

image_pdfimage_print

ال هنورا El Hannora
لغت فوق به معنای خداوند پُر هیبت می‌باشد.

اِل هَنورا به مفهوم خداوندی که عظیم و مایه هیبت و حرمت است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل هَنورا به «خدای مهیب» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: نحیما باب ۹

نحیما باب ۹ آیه ۳۲
۳۲ و الا´ن ای خدای ما، ای خدای عظیم و جبّار و مهیب که عهد و رحمت را نگاه می‌داری، زنهار تمامی این مصیبتی که بر ما و بر پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیا و پدران ما و بر تمامی قوم تو از ایام پادشاهان اَشُّور تا امروز مستولی شده است، در نظر تو قلیل ننماید.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید