چرا با اینکه ظاهری خوشحال دارم، اما از درون احساس خلأ می‌کنم؟-۲

image_pdfimage_print

قسمت دوم

خدا مخلوق ویژه اش‌ انسان را که از او جدا شده و به گوسفند گمشده و بدون شبانی شباهت دارد با محبتی الهی دوست دارد و می‌خواهد که او را به آغوش پرمهر خود برگرداند و با او رابطه و رفاقت داشته باشد. درواقع خدا خودش اجازه داده که شما در درونتان احساس خلأ و کمبود داشته باشید، چون او شما را دوست دارد و می‌خواهد که شما را پیدا کند و نجات دهد. او می‌خواهد از طریق ایمان شما وارد زندگیتان بشود و در قلبتان ساکن گردد. بخاطر داشته باشید که خدای حقیقی، در عیسی مسیح، به جهان آمد و خود را بطور کامل آشکار کرد، و مسیح (ظاهر کننده خدا و نجات دهنده انسان)، بخاطر آمرزش ما انسانهای گناهکار و درمانده، بر صلیب مرد و دفن شد و در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. حالا مسیح زنده به شما می‌فرماید: “من پشت در ایستاده در را می‌کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شوم‌ و با او شام خواهم خورد و او نیز با من” (انجیل شریف، مکاشفه ٣: ٢٠). مسیح زنده، پشت در قلب شما ایستاده است و می‌خواهد که ‌وارد زندگی ‌شما بشود. اگر به او ایمان بیاورید و در قلب و زندگی خود را برای او باز کنید، او وارد شده و خلأ درونی شما را با حضور پرجلال خود پر می‌سازد ‌و با شما دوستی دائمی برقرار می‌کند. تنها از طریق ایمان و اعتماد به مسیح زنده و سکونت دائمی خداوند در قلب و زندگی شما است که خلأ و کمبود درون و غم و اندوه و گرفتگی دل شما برطرف می‌شود و شادی پایدار الهی در وجود شما جای می‌گیرد.
پایان
منبع: رادیو مژده

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید