یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰
یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰

یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰

 دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند.