افسسیان باب ۱ آیه ۷

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۱ آیه ۷
افسسیان باب ۱ آیه ۷

افسسیان باب ۱ آیه ۷

از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلهٔ خون اوست که ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد و چقدر عظیم است آن فیضی که خدا