مزامیر باب ۱۳۰ آیه ۵

image_pdfimage_print
مزامیر باب ۱۳۰ آیه ۵
مزامیر باب ۱۳۰ آیه ۵

مزامیر باب ۱۳۰ آیه ۵

 من بی‌صبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم، زیرا به وعدهٔ او اعتماد دارم.