رومیان باب ۸ آیه ۲۸

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۲۸
رومیان باب ۸ آیه ۲۸

رومیان باب ۸ آیه ۲۸

ما می‌دانیم همه‌چیز برای خیریّت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب ارادهٔ او خوانده شده‌اند، با هم در کارند.