فیلیپیان باب ۴ آیه ۹

image_pdfimage_print
فیلیپیان باب ۴ آیه ۹
فیلیپیان باب ۴ آیه ۹

فیلیپیان باب ۴ آیه ۹

تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته، به عمل آورید که در این صورت خدایی که منبع آرامش است، با شما خواهد بود.